Wednesday, 3 September 2014

Finns det stora skillnader mellan de svenska partierna? Del 2


Häromdagen (miss)lyckades Jonas Sjöstedt osmakligt med att blåsa upp skillnaderna mellan de olika partierna i Svensk politik. Han pratade om vinster i välfärden, öppnade för samarbete med S, avkriminalisera narkotika och såklart skatter. Det sista är jag såklart mest intresserad av.

"Vi har så mycket vi behöver få ordning på - järnväg, bostäder, personal i välfärden", sa han på frågan om varför de vill höja skatterna så mycket. Agneta Berge kommenterade idag på vänstersidan Politism att pengarna ju går till saker nödvändiga för vår civilisation osv, samt gav några intressanta siffror:


  • SVTs uträkning (34 min i intervjun): (V) vill höja skatter med 80-90 miljarder.
  • Alliansen har sänkt skatter sedan 2006 med 140 miljarder.
  • Konjunkturinstitutet: framtida skattehöjningar på ca 120 miljarder skulle behövas för att upprätthålla samma välfärd som idag.


Det här sista påståendet, menar Agnera Berge, är någon form av kritik mot nuvarande regering. Om hon hade brytt sig om att kolla några sidor längre ner kan vi se en mycket mer intressant bild:


Här ser vi att det offentligas utgifter ligger på ca 1800 miljarder, konstant ökande helt oavsett färg på regeringen. När Alliansen tillträdde ca 2006 var utgifterna ungefär 1500 miljarder. Dvs vad det offentliga gör kostar nu 300 miljarder (20%) mer än vad det gjorde då. Det är i nominella termer, som vi måste justera för inflation.

Prisinflation, mätt som KPI, har ökat med 10,3% sedan 2006, dvs den reella ökningen av det offentligas resurser har varit ungefär 10% - trots Alliansen skattesänkningar, skulle Sjöstedt och Berge ovan säga. Reinfeldt skulle väl säga Tack Vare.

Beside the point.

(V), det mest extrema socialistpartiet vi har, vill höja skatter med 90 miljarder. Säg 100 för att avrunda. Förutsatt att staten fortsätter att (ungefär) balansera sin budget motsvarar det 5,5% mer resurser för Sjöstedt och hans kompanjoner att leka med.

Om vi tar Konjunkturinstitutets siffra, 120 miljarder, motsvarar det ungefär 6,6% mer resurser för det offentliga att leka med.

Alliansen vill varken sänka eller höja någonting, så _KONFLIKTEN_ i Svensk politik handlar om ungefär 100 miljarder fram och tillbaka i beskattning. 5-6% av de nästan 1700 miljarder staten nu beskattar oss varje år. Och då har hyfsat stark ekonomi sedan Alliansen tillträdde 2006 redan gett en reell höjning av statens resurser på ca 269 miljarder (300 miljarder x 0,897, eftersom inflation urholkat värdet = 269,1).


Vi bråkar alltså om 5-6% av alla skatter. O ekonomisk tillväxt har redan gett de extra resurserna typ tre gånger om.

Säg aldrig igen att det finns stora skillnader mellan de politiska partierna i Sverige. Aldrig.
_________________________


Efter lite kritik på uträkningarna följer här mer utförlig info:
Statskontoret
Offentliga sektorns intäkter 2013: 1821 miljarder (Sida 14)
Offentliga sektorns utgifter 2013: 1870 miljarder (Sida 17)

SCB:
Offentliga sektorns utgifter 2006: 1502 miljarder (sida 66)

Regeringen
Offentliga sektorns intäkter 2006: 1414 miljarder (sida 112)

Betyder helt enkelt att statens intäkter har ökat med 407 miljarder (28,7%) medan utgifterna ökat med 368 miljarder (24,5%).
Ska vi justera de siffrorna för inflation blir intäkterna 219 miljarder i 2006-års penningvärde (15,5% ökning) medan utgifterna blir 175 miljarder i 2006-års penningvärde (11,7% ökning).

Även om de siffrorna skulle justeras för befolkningsökning (en vanlig vänsterinvändning, +~6% sedan 2006) är det tydligt hur det offentliga har större resurser nu än när Alliansen tillträdde.  

No comments:

Post a Comment