Monday, 22 September 2014

Norberg: När Människan Skapade Världen

Spenderar dagen till Johan Norbergs ära. Enjoy! Från När Människan Skapade Världen:

”Skapande förutsätter att människan får tänka fritt, förverkliga sina drömmar, arbeta för att skapa det nya och behålla frukterna av sitt slit. Och allt detta förutsätter frihet. Du kan tvinga någon att utföra enklare kroppsarbete och det är vad slaveriet bygger på, men du kan inte entusiasmera den tvingade att arbeta mer och effektivare. Du kan tvinga någon att gå åt det håll du pekar, men du kan inte tvinga någon att komma på ett bättre sätt att ta sig dit. Att tänka och förstå är individuella processer, man kan inte med hot om våld eller vrede få någon att förstå att två plus två är fyra, eller att uppfinna en motor.”

”Vissa politiker vill gärna ta åt sig äran för att Sverige lämnade fattigdomen bakom sig. De menar att utvecklingen från svältens 1870 till dagens överflöd är resultatet av välfärdsstatens fördelning av resurser. Men politik kan inte skapa något nytt, bara ge oss som individer möjlighet att skapa, eller förstöra dessa möjligheter. Staten kan inte trolla fram välstånd, den kan bara fördela välstånd. Det förutsätter att någon redan har skapat det. Om vi hade fördelat alla inkomster och egendomar som fanns i Sverige 1870 så hade det inte gett oss ett liv i välstånd, utan vi hade levt på Mocambiques nivå.

Om man tror att ekonomin är ett nollsummespel, att den enes bröd är den andres död, så är det logiskt att vilja ta från de rikaste och ge det till dem som har det sämre. […] Till och med forna tiders kungar och drottningar, kejsare och tsarer, presidenter och politiska ledare betraktas som utfattiga jämfört med hur vi lever i dag. Om vi hade fördelat deras egendomar skulle det inte ha räckt till mer än ett liv i djup misär för hela folket. Om världens samlade egendom hade utjämnats för 200 år sedan hade vi alla levt på samma nivå som i dagens Angola. ”

Edit: Bra inlägg av Norberg i SvD:s debatt

No comments:

Post a Comment