Thursday, 29 May 2014

Finns det stora skillnader mellan vad de olika svenska partierna tycker?

Av smått obegripliga anledningar ramlade jag in på olika svenska partiers hemsidor och började läsa deras idéprogram eller beskrivningar av hur samhället bör se ut samt vilken politik som leder dit.

Det kommer kanske inte som någon överraskning att det sammanfattande svaret från Joakims sida är "jag håller inte med". Det finns få saker i realpolitiska Sverige som jag håller med om. Däremot är jag himla intresserad av politiska frågor och nördar gärna ner mig inom vissa saker. Som idag.


Ibland när man lyssnar på debatter mellan olika företrädare för politiska partier får man lätt uppfattningen om att svensk politik hyser enorma skillnader mellan ena och andra sidan av en fråga. Tre miljarder i skatter hit eller dit skulle göra dramatiskt skillnad för dit och datt. Ett tydligt exempel var Soraya Post (F!) och Kristina Winberg (Sd) i DN:s EU-debatt för någon vecka sedan, där de tävlade i att slänga flest förolämpningar på sämst människosyn. Ingenting kunde såklart vara mer felaktigt; skiljelinjerna mellan olika sidor i svensk politik är rakbladstunna och den bästa sammanfattningen av EU-spektaklet i helgen gavs av en namne till mig på Mises.se: "Staten vann i år igen!"

Så, idag har jag förberett ett litet quiz - lite som Jeopardy. Jag citerar ett stycke ur idéprogrammen och läsaren identifierar vilket parti som står bakom det.  Alla ni som tror att skillnaderna mellan partierna är enorma borde ju klara det här hur lätt som helst - eller hur? Då kör vi!

1)

"Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Vad som behövs är en politik som skapar de optimala förutsättningarna. [Parti] kan erbjuda detta med förslaget om [X] som vi tror kan skapa 25 000 nya jobb på Sveriges landsbygd där 1,4 miljoner svenskar idag bor och verkar. [Parti] vill idag öka anslagen till underhåll och modernisering av järnvägsnätet."

2)

"En dynamisk ekonomi, trygga uppväxtvillkor, en skola med höga kunskapsmål, en välfungerande arbetsmarknad och starka sociala trygghetssystem är några förutsättningar för att varje människa ska kunna utveckla sin potential. Att motverka fördomar, grupptryck och intolerans är centralt för att öka jämlikheten."

3)

"De [...] idétraditioner, som [Parti] är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår ifrån en tilltro till alla människors skapande förmåga. De ser kvinnor och män som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samverkan med andra."

4)

"Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan."

5)

"Även om miljöfrågan är global, så måste vi även på lokal och nationell nivå ta vårt yttersta ansvar. Sverige skall ligga främst i kampen mot natur- och miljöförstöring. Vår livsmedelsindustri skall vara en förebild, där hygien och etiskt förhållande till djuren är fundamentalt."

6)

"Vår politik tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde och alla människors rätt till respekt för sin person och sin integritet. Vi arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna trygghet och tillit, kan förverkliga sina ambitioner och där alla, oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning har samma möjligheter att växa och utvecklas."

7)

"[Parti] vill fokusera på att minska de byråkratiska regelkrångel som drabbar företagen. Vi vill införa ett Regelråd som kan arbeta med att ta bort krångliga regler och vi vill att det arbetet ska spridas även till kommuner, landsting och länsstyrelser, där handläggningstider ofta kan vara onödigt långa."

Orkar vi med en till? Jodå.

8)

"Kapitalets internationella rörlighet har drivit upp vinstkraven och gjort att kapitalets andel av produktionsresultatet ökat. Det har påverkat produktionen med hårdare tempo, tätare varsel om uppsägningar och en ökad användning av tillfälliga anställningar."
Busenkelt, va?

Det är fascinerande att läsa politiska partier och deras svävande visioner om hur samhället borde vara och vad som idag står iväg för ett sådant samhälle. Speciellt intressant är det att läsa vad Sverigedemokraterna har att säga, med tanke på att uppståndelse kring EU-valet, anklagelserna om att de är rasister och alla möjliga stå-upp-mot-SD-kampanjer. I verkligheten låter de snarare som oskyldiga folkhemsromantiker - det vill säga, sånt som kallades Socialdemokrati på den tiden jag ramlade in i världen.

Himla intressant var att se över Svenskarnas Parti. Först ganska patetiska försök till nationalism, och sen plötsligt allehanda "vanliga" åsikter. Om man scrollar förbi deras skruvade idéer om Svenska Folket, avskaffandet av det demokratiska experimentet och 'etniska svenskar' (ordet "Svensk" förekommer över 50 gånger i deras kortfattade program - jo, vi har fattat poängen, hörrni), hittar man vanligt förekommande åsikter om social trygghet, yttrandefrihet, hälsa, pensioner etc. Spännande mix.

Ta gärna en titt på de rätta svaren här nedanför och ompröva sedan gärna tanken på att det svenska politiska spektrumet är brett och att partierna står får helt olika saker.


__________________________


Rätt svar:

1) Om satsningar på landsbygd: Sverigedemokraterna.
2) Öka jämlikheten vill... Folkpartiet (punkt 2.1, 'Social Rörlighet') göra.
3) Sunt förnuft förespråkar Vänsterpartiet (3:e stycket under 'Ett Socialistiskt och Feministiskt Parti')
4) Klassplittling låter som V, men... det är Svenskarnas Parti (punkt #9).
5) Sverige ska ligga främst i kampen mot miljöförstöring säger... Svenskarnas Parti (punkt #10).
6) Ett öppet och inkluderande samhälle vill... Moderaterna ha.

No comments:

Post a Comment