Friday, 7 November 2008

Elevers Rätt att Påverka

Svar till 30-talisten igen

Förslaget om att elever ska få möjlighet att betygsätta sina lärare är ingen försäkran om att få röster till nästa val, detta är ett sätt att kunna förbättra utbildningen och öka kompetensnivån på våra lärare. Alla håller vi med om att lärare måste vara kunniga och kompetenta i sitt yrkesutövande, det tror jag inte det råder något tvivel om. 

Det här systemet med elever som betygsätter sina lärare syftar till att ge läraren respons på sitt arbete och ge denne möjligheten att utveckla de brister man har. Ingen är perfekt och naturligtvis gäller det inom skolans värld också. Vad du dock verkar ha fått om bakfoten är hur detta system kommer att användas. Naturligtvis kommer inte respons som "jag tycker vår lärare är dålig för att hon/han ger oss läxor" att tas på särskilt stort allvar. Utan i stället är det den kritiken som är sakligt grundad som kommer ha effekt. Läraren får ta detta till sig och därmed har hon/han fått feedback på sin undervisning och kan utveckla denna och göra den bättre.

Vad du skriver som ett stort hot mot detta är mobbningsfrågan, att barn blir förtryckta av jämnåriga för att de har en annan åsikt om läraren ifråga. Det problemet finns inte, eftersom kritiken och responsen kommer skriftligt, individuellt och anonymt från samtliga elever. Det handlar inte om att fråga eleverna vad de tycker om varje lärare, det handlar om att ge eleverna chansen att förbättra sina lärares undervisning och därmed sin skolmiljö.

Vad du även tycks lägga väldig vikt på att det faktum att det finns radikala och extrema ungdomar i vår tid, jag citerar från din insändare: "Oavbrutet kan man läsa om 'barn' som begår allvarliga kriminella handlingar. På senare tid har det framkommit att en 15-åring var ledare vid rånen mot Swedbanks kontor i Malmö." Jag läser även lite längre ner dina åsikter om ungdomar som nedskräpar, röker och fixerar sig vid utseende. Till detta måste jag ställa dig frågan: hur stor del av ungdomarna tror du smygröker eller för den delen rånar banker? Detta är en extrem och ytterst liten grupp av människor i vårt samhälle som ägnar sig åt sådana saker. Varför skulle då resten av de skötsamma och ordentliga ungdomarna gå miste om möjligheten att påverka sin undervisning och sina lärare för att en 15-åring rånade en bank? Man kan inte dra generella slutsatser, och besluta därefter, på grund av undantag. 

I dagens skolmiljö finns någonting som är rakt igenom fel: maktfördelningen. En lärare har en otrolig makt över sina elever i form av betygsutdelning. Du skriver om att elever som ogillar sina lärare ger dem dåliga betyg. Tror du inte det fungerar åt andra hållet också? Naturligtvis påverkar vad en elev gör även lärarens bedömning av denna elev. Läraren sitter i en maktposition helt enkelt. Med förslaget om att eleverna får påverka och ge respons till sina lärare jämnar man ut denna maktfördelning, vilket resulterar i att en lärare inte kan bete sig eller undervisa hur som helst utan konsekvenser.

Förslaget du pratar om att enbart elever med MVG i snitt bör få ge sina synpunkter är även det fullständigt oresonligt. Att generellt strunta i åsikterna hos en del elever bara för att dessa inte har högsta betyg är verkligen inte rättvis. I realiteten får du den effekten i alla fall, det behöver du inte besluta om, eftersom man utan större bekymmer kan urskilja saklig kritik från osaklig kritik där elever med lägre betyg kan ha svårare att uttrycka sig på sakliga grunder om sin lärare.

Alla yrkesgrupper mår bättre av feedback. Ingen lärare skulle tacka nej till att få saklig och konstruktiv kritik på sin undervisning. Lägg på det att maktfördelningen i skolan utjämnas. Detta förslag innebär ett stort framsteg för skolväsendet om det nu beslutas för att antas.

No comments:

Post a Comment