Monday, 9 May 2011

"MUF glömmer bort de skador alkoholen orsakar"

Replik, publicerad i Lundagård tillsammans med Eric Tegnander. 

Ursprunglig artikel här, skriven av Fredrik Holmgren och Marcus Lantz.
Det är inte utan att man blir förundrad över hur enkelt en avreglering av alkoholmonopolet låter i Moderata ungdomsförbundet i Lunds alkoholpolitiska inlägg i Lundagård.
Tydligen är det bara att bomma igen systemet, flytta flaskorna till mataffärerna och hålla tummarna för att det funkar. Lätt som en plätt ju!
I själva verket är frågan bra mycket mer invecklad än så. Till att börja med vet vi, av erfarenhet, att såväl affärer som krogar har stora problem med att följa gällande åldersgränser.
Ungdomens nykterhetsförbund ,UNF, i Skåne gjorde en större kontroll av mataffärer i Helsingborg i december 2009, där 22 av 48 butiker sålde ut öl till minderåriga.
I början av mars 2011 testades även krogarna i Malmö då 13 av 20 krogar sålde vin och sprit till 16-åringar.
I över 40 år har UNF gjort dessa kontroller, och i över 40 år har butikerna misslyckats. Att tillåta försäljning av ännu starkare alkoholhaltiga drycker i matvarubutiker lär inte förändra det beteendet.
Det är dessutom något ironiskt att det är MUF som lyfter dessa alkoholpolitiska krav. För lite mer än ett år sedan blev MUF Helsingborg påkomna med att bryta mot alkohollagen på inte mindre än fem punkter, bland annat genom att sälja svartsprit till minderåriga.
Dessutom tycks MUF Lund helt ha glömt bort vilka skadeverkningar alkoholen ger på samhället. Åtta av tio våldsbrott och drunkningsolyckor är på något vis kopplade till alkohol. Söndertrasade familjer, leverskador och trafikolyckor står också på kvittot för vår alkoholkonsumtion.
Att MUF Lund då talar om förtroende för människor känns, förutom som ett något udda argument för ett extremliberalt ungdomsförbund, mest pinsamt.
I stället handlar det om ansvar, vårt ansvar som medborgare att göra vårt bästa för att förhindra de negativa effekter alkohol har.
Ett naturligt led i detta ansvarstagande är en kontroll av tillgängligheten och ålder, något som Systembolaget sköter mycket bättre än matvarubutiker.
Utöver detta verkar MUF Lund, trots sin traditionella privatiseringsiver, ha glömt hur en liberal marknadsekonomi fungerar. Ökad tillgänglighet och lägre pris ger högre konsumtion, i synnerhet av alkohol.
Att tro att Lunds invånare ”ändå inte kommer minska sitt drickande” för att Systembolaget är stängt dagen före Valborg är med andra ord orimligt.
Vi vet inte varför MUF Lund propagerar för att stänga Systembolaget. Men oavsett om anledningen är okunskap, röstfiske hos studenter eller privatiseringsiver så ska man komma ihåg att alkohol inte är vilken vara som helst – den har oerhörda konsekvenser, för individ och för samhälle. Matvarubutikerna klarar inte av ålderskontrollerna. Därför är det bra att ha ett Systembolag med begränsad tillgänglighet, rigorösa kontroller och som framför allt inte säljer alkohol till minderåriga.
Joakim Book Jönsson
Eric Tegnander 
Ungdomens Nykterhetsförbund i Skåne

No comments:

Post a Comment