Tuesday, 30 April 2013

Gränskonflikten Bolivia-Chile - En lång historia


(Publicerad för Latinamerika.nu)

När Bolivia idag lägger fram krav på chilenskt territorium till Internationella Domstolen i Haag markerar det en juridisk förlängning av den konflikt som länge pågått mellan länderna.
Sedan januari 2013 har de diplomatiska relationerna länderna emellan varit rejält ansträngda, delvis även stängda, sedan tre bolivianska soldater beväpnade korsat den chilenska gränsen. Uttalandena från båda ländernas presidenter, Sebastian Piñera respektive Evo Morales, har varit aggressiva och stundtals hotfulla. Många andra kulturella och politiska personligheter har uttalat sig offentligt i frågan, ibland dem den välkända chilenska författaren Isabel Allende, som i mitten av februari ställde sig på Bolivias sida.
Konflikten är däremot betydligt djupare än att tre soldater olovligen korsade en gräns. Den går tillbaka 134 år till det femåriga Stillahavskriget som utspelades mellan Chile, Bolivia och Peru under 1800-talets senare hälft, där Chile med militär övertog territorium från sina grannländer. Över regionerna Antofagasta, Atacama, Tarapacá och Arica – sedan mer än 100 år tillbaka i Chilensk ägo – breder den enorma Atacama-öknen ut sig. Den räknas till världens torraste plats och området innehåller världens största tillgångar av koppar, samt stora fyndigheter av andra mineraler såsom guld, silver, magnesium och andra mineraler. Under Stillahavskriget, eller Salpeterkriget som det också kallas, stod istället utvinningen av salpeter i centrum, ett ämne som flitigt användes som gödningsmedel i Europa och därför hade stora ekonomiska värden.

Under hela 1900-talet har konflikten flutit upp till ytan många gångar, då olika regeringar hos både Peru och Bolivia tagit upp frågan och ställt krav liknande de som nu ställs. De handlar om geografisk tillgång till hav, en kust som enligt Bolivia stals och därmed rättfärdigt hör till landet. Efter att ha hotat om att dra Chile inför Internationella Domstolen i Haag under flera år, gör nu den bolivianska kommittén slag i sak. Däremot måste Chile officiellt acceptera processen innan den startar, vilket gör att utfallet fortfarande är osäkert.

Chiles president Sebastian Piñera har i alla avseenden varit väldigt tydlig; inget chilenskt territorium, hav eller ens himmel ska ges upp. Dessa tillhör oss, sade han till tidningen La Segunda under tisdagen.

I båda ländernas historieskrivning finns betydande inslag av konflikten, alltifrån sånger och legender som beskriver soldaternas mod, till flera nationella högtider. Den 23 mars firade Bolivia exempelvis Havets Dag och om drygt en månad, den 21 maj, hedrar Chile årsdagen av Slaget vid Iquique med en nationell helgdag. 

No comments:

Post a Comment