Wednesday, 4 September 2013

Snacket om Svensk Försvarsmakt och hela köret

MARINEN ÄR PÅ VÄG ATT LÄGGAS NER, skriker Aftonbladet högt häromdagen som om det nu var ett stort problem.

Svensk försvarsmakt kostar oss 45 miljarder kronor om året - genom att göra vad? Försvara våra gränser mot vad?


I övrigt beställer försvarsmakten nytt material för åtskilliga miljarder på sätt okända för mig. Spelar mindre roll. Sverige har en försvarsmakt, den kostar oss motsvarande 3-4 jobbskatteavdrag varje år och till skillnad från jobbskatteavdraget bidrar den inte till varken ekonomi, liberalism eller fred.

Vad jag egentligen vill prata om är den ideologiska diskussionen kring en försvarsmakt. Varför? Vad är dess syfte och varför skulle vi lägga motsvarande hela den politiska debattens pengar på ett sådant?

Nyheter kring Folk&Försvars konferens för någon månad sedan gjorde gällande att försvarsmakten kan försvara oss mot ett fientligt anfall i ungefär en vecka. I övrigt har den stora händelsen den här sommaren varit att inga jaktplan kunde "markera" mot de ryska styrkor som övat i området. Om man nu har ett försvar är det en ganska grav överträdelse, kan jag tycka.

Som jag ser det finns tre hållningar inför syftet med myndigheten.

Den första lyder att vi behöver ett försvar starkt, professionellt nog och utrustat att kunna motstå vilken attack som helst och på så sätt försäkra oss om vårt lands överlevnad vid ett osannolikt anfall. Då är nyheterna om vårt försvars bristande möjligheter samt Aftonbladet-artikeln ovan stora problem. Och även summan 45 miljarder är löjligt för låg. Lösningar här lär vara någonting i stil med att dra tillbaka jobbskatteavdrag, momssänkningar, skolsatsningar etc och placera dessa pengar på försvarsmakten så att den kan rusta upp i nödvändig utsträckning.

Den andra lyder att vi behöver en attackmakt att sätta in i diverse konflikter runtom i världen och försöka leka världspolis/stoppa och mildra konflikter var de nu sker. Detta kräver mer resurser till försvarsmakten eller en enorm omprioritering/omplacering av våra styrkor. Möjligt, men vill vi ha det så?

Den tredje lyder att risken för angrepp och tjänsten som försvarsmakten kan leverera oss inte är värt priset. Det finns helt enkelt varken hotbild eller möjlighet för oss att upprusta oss så mycket att vi kan stå emot kärnvapenanfall eller invasion från "Den stora ryska björnen".
Slutsatsen måste då bli att vi hellre tar risken utan ett försvar och spenderar de pengarna på någonting annat. Det här går också mer jämt ut med fredstanken, nedrustning etc. Det finns åtskilliga exempel runtom i världen där länder utan arméer kunnat bygga sina samhällen bättre än motsvarande grannländer med arméer som då skulle tänkt försvara dem mot någonting. De blev inte invaderade av någon rysk björn.

Jag håller mig starkt till nummer tre. Vi behöver inget försvar, och det behov som möjligen kan rättfärdigas är inte värt priset. Bättre och mer effektivt att avskaffa, ta bort och prioritera om. Så nej, det är INTE ett problem att "Marinen håller på att läggas ner".


No comments:

Post a Comment